2013. február 22., péntek

Liviu Rebreanu: Ion

Liviu Rebreanu: Ion

Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó

Bukarest (1960)

518 oldal

A ION SZERZŐJE századunk egyik legjelentősebb román prózaírója. Tevékenysége felöleli azt az időszakot, amely irodalmunkban a 900-as évektől a felszabadulásig terjed, és némely tekintetben rányomja bélyegét az író életművére. Ez nem mentes a kor irodalmára jellemző ellentmondásoktól, időtálló alkotásai azonban hű képet festenek a román társadalom, mindenekelőtt a román falu közelmúltjáról. Írásművészetében helyenként kísértenek a naturalizmus jegyei, de fő műveiben emelkedett szemlélet és realista látásmód érvényesül.Rebreanu Slavici, Creanga, Caragiale nyomdokain haldva fedez fel ismeretlen tájakat a román széppróza számára: gazdagon gyümölcsözteti s Sadoveanuval emeli a román próza klasszikus hagyományait; tanul a kritikai-realista orosz szépírás mestereitől, így elsősorban Csehovtól; fontos mondanivalókkal, eredeti színekkel - maradandó művekkel gyarapítja a román regényirodalom kincsesházát.

https://www.antikvarium.hu/ant/book.php?konyv-cim=ion&ID=442302

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése