2010. március 28., vasárnap

A hentes felesége


The Butcher's Wife

amerikai romantikus vígjáték, 100 perc, 1991


Rendezte: Terry Hughes

Szereplők: Demi Moore, Jeff Daniels, George Dzundza

Amikor egy Greenwich Village-i hentes, Leo Demke hazatér észak-karolinai halásztúrájáról, alig várja, hogy mindenkinek megmutassa a nagy fogást: gyönyörű, újdonsült feleségét, a vidéki látnokot, akit Marinának hívnak. De a hentes büszkesége csakhamar aggodalommá válik, amikor pletykákat hall egy isten háta mögötti médiumról, akinek varázslatai hatására a keményszívű városlakókból szerelmes kamaszok lesznek. Dr. Alex Tremor, a helyi pszichiáter nincs meggyőződve Marina állítólagos varázserejéről. De a szakkönyvei nem tudják megmagyarázni azt az örömöt, amit a nő terjeszt, sem azt a növekvő vonzalmat, melyet ő érez Marina iránt.

http://www.port.hu/a_hentes_felesege_the_butcher_s_wife/pls/fi/films.film_page?i_perf_id=12452752&i_where=1

2010. március 27., szombat

Peter Pišt'anek: Különcök


A szlovák „bestselleríró” első magyar nyelvű könyvében négy nagyobb lélegzetű elbeszéléssel ismerkedhet meg a magyar olvasó. A szerző a társadalom peremfiguráit ábrázolja a maguk abszurdmód természetes közegében. Ebben a különös hangulatban rajzolja meg az egymás és a nemzetek közti érintkezés kacagtató példáit. A bravúros, sok-sok nyelvi síkot egymásba játszó, illetve szükség szerint elkülöníto író magyarul is hihetetlen nyelvi erővel szólal meg. A fordító méltán kapott munkájára Madách-díjat.

http://bookline.hu/product/home!execute.action?id=58142&trackingCode=50331712&type=22&_v=Pistanek_Peter_Kuloncok

2010. március 24., szerda

Tango


Tango

színes, feliratos, spanyol-argentin táncfilm, 110 perc, 1998


Rendezte: Carlos Saura

Szereplők: Miguel Ángel Solá, Celcilia Narova, Mía Maestro

A középkorú, befutott színházi rendező új feladatba vág: filozofikus gondolatokra épülő táncjátékot akar színre vinni. A táncosaival való megismerkedés előtt valaki jóindulatúan figyelmezteti, nehogy rá merje vetni a szemét a tánckar ifjú csillagára, hiszen a lány köztudottan az egyik fő "maffiózó" szeretője. A rendező nem hallgat a jó tanácsra, s ahogy lépésről lépésre kialakul a táncjáték, úgy fejlődik egyre mélyebbé kapcsolatuk.

http://www.port.hu/tango/pls/fi/films.film_page?i_where=2&i_film_id=7869&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_topic_id=2

2010. március 22., hétfő

Irena Dousková: Anyegin ruszki volt


Irena Dousková újabb sikerkönyvét tartja kezében a kedves olvasó, mely a 2002-ben, Csehországban „Év könyvé”-vé választott bestseller, a Weöres Csepel folytatása. A történet főhőse, Helena Součková már nem dundi kislány, egy prágai gimnázium érettségi előtt álló osztályában látjuk őt viszont a nyolcvanas évek közepén. Életének humoros, gyakran kisebb-nagyobb bonyodalmakat is magukban rejtő történetei elsősorban az iskola, illetve az „Akmed-csoport” kulturális tevékenységei köré szerveződnek.

Olvadás ez már, vagy a normalizáció csúcsa? Nézőpont kérdése.

Irena Dousková önéletrajzi ihletettségű regénye a Gustáv Husák nevével fémjelzett időszak tragikomikus mozaikja, amely az idő távlatából sem veszített semmit abszurditásából. A melankólia, a humor és az irónia finom egyensúlya teszi a művet tartózkodó, empatikus vallomássá, amely ugyanakkor a nyolcvanas évek Prágájának pontos bemutatása is egyben.

Az Anyegin ruszki volt magával ragad mindenkit, akinek eleven emlékei vannak a panelszürke Husák-éra normalizációs időszakáról, de azokat is, akik ezeket az éveket már csak hallomásból ismerik.


http://www.kalligram.com/?cl=kniha&iid=989&PHPSESSID=ade8d527817e03e22baa4734942543f9

2010. március 20., szombat

Őrség


Az Őrség zömében Nyugat-Magyarországon, kisebb részben a szlovéniai Muravidéken található történeti és néprajzi tájegység. A vidéket gyakran összetévesztik a Vendvidékkel, az ottani szlovén településeket „őrségi szlovén falvakként” emlegetve, valójában azonban ezek mind néprajzilag, mind etnikailag nagyon különbözőek. Látnivalókban, természeti kincsekben, a történelmi múltat idéző értékekben, kulturális és szakrális gazdag tájegysége hazánknak. Vas megye délnyugati szegletében találjuk meg e tájat, ahová a honfoglaló magyarok a nyugati kapu védelmére őrállókat telepítettek, akik a magaslatokról figyelni tudták a határvonalat, akik munkájuk fejében különböző kiváltságokat kaptak, közvetlenül a király fennhatósága alá tartoztak. Innen a táj neve: Őrség.

Az Őrség és a Rába-völgye a nyugat-dunántúli flóravidék Castriferreicum flórajárásába tartozik. A patakok mentén égerligetek, szórványosan égerlápok fordulnak elő, helyett adva a struccpáfránynak zergeboglárnak, különféle moha fajoknak a kereklevelű harmatfűnek, a tőzegepernek, a vidrafűnek és még számos védett növénynek. A lápréteken előforduló növények:

A lomberdők és fenyvesek, a kaszálók és a láprétek, a patakvölgyek és a vizes élőhelyek gazdag állatvilágnak adnak otthont. A szitakötők nemzetközi védelem alatt állnak. A Rábában, a Zalában és a mellékpatakokban mintegy 30 halfaj él. A sebes pisztráng, a sujtásos küsz (Alburnus bipunctatus), és egyedülálló ritkaságként a dunai ingola. Egyes patakok tiszta vizében elterjedt a folyami rák. A területen igen sok a kétéltű. Él itt:

Az ugyancsak védett hüllők közül megtalálható:

Az énekes madarak közül figyelmet érdemel a sárgafejű és a tüzesfejű királyka, a keresztcsőrű, a süvöltő, a csíz és az erdei szürkebegy. A ragadozó madarak közül a darázsölyv a legjelentősebb. A templomtornyokban fészkel a fokozottan védett gyöngybagoly. A kisemlősök közül gyakori a csalitjáró pocok és a pirókegér. Az alkonyi órákban találkozhatunk menyéttel, hermelinnel nyesttel, nyuszttal és keleti sünnel is.

A vidék egyetlen, fokozottan védett emlőse a vidra. Él itt néhány borz is. A vaddisznó az őz, a szarvas és a róka általánosan elterjedt. A természeti környezetet az Őrségi Nemzeti Park védi.

Története azzal kezdődik, hogy a honfoglaló magyarok a nyugati kapu védelmére őrállókat telepítettek. Innen ered a táj neve: Őrség. A nyugati határvidéken különös fontosságú volt a határőrizet az Árpádok korában Abban az időben folyamatosan ismétlődő német betörések érték nyugati irányból az országot. A határvédelmet úgy szervezték meg, hogy a lakott központi területet széles biztonsági zóna övezte, amit gyepű előtti térségnek neveztek. A legkülső gyepűvonal Muraszombat (ma: Szlovénia) és Regede (ma: Bad Radkersburg (Ausztria) között húzódott.

A szelíden hullámzó dombvidéken jellegzetes településszerkezet alakult ki. A néhány házból álló dombtetői településrészek a „szerek” , amelyek laza együttese alkotta az egyes településeket. Az itt élő emberek évszázadok alatt alakították ki, a táj mozaikos képét, apró parcellás gazdálkodásukkal., a tájba simuló épületeikkel. Megőrizve a természetet és fenntartva annak változatosságát. Hagyományos építőanyaguk a fa. A boronaházas építésű házak a 19. században váltották fel az oszlopokon nyugvó, kiugró tornáccal ellátott úgynevezett kódisállásos házak. A legszebbek Szalafőn és Pankaszon láthatók.

Az Őrség területén több kora középkori emlék található. Kercaszomor: Szent Vendel templom (Pusztatemető), Őriszentpéter román kori templomfafreskói, Az épületet a török korban erődítménnyé alakították. A szomszédságában lévőközépkori téglaégető ipartörténeti emlék. Veleméren a román kori templomban Aquila János freskói láthatók.

1392-ben az Őrség különleges szabadságjogot élvező határőrei földesúri hatalom alá kerültek. 1524-ben pedig a Batthyány család tulajdonába került a terület és a szabadságjogokat már nem vették figyelembe. A 16. és 17. századokban a hazai adókon kívül a töröknek is robottal tartozott. A korábbi szabadabb státusz maradékaként, külön őrnagy állhatott a németújvári uradalom szervezetében, aki bírói és adóbeszedési jogokkal bírt.

A protestantizmus terjedése a 16. századtól indult meg és az itt élő szabad emberek körében hódított tért. E kor jellegzetes emlékei a haranglábak. Közöttük a legrégebbi a pankaszi. Építése 1755-ben történt. A harangot védő sisakot, fazsindellyel, a szoknyát zsúppal fedték.

A reformáció és az ellenreformáció idején a templomok többször gazdát cseréltek. Bajánsenye központjában 1819-ben épült a templom, ahol a Nemesnépi Zakál György az önálló egyházközség megteremtője emléktáblát kapott. Ezenkívül az ö érdeme a térség első tudományos leírása is. Külön kiállítótermet kapott Pálóczi Horváth Ádám az „Őrség jótevője”. Az 1920-ban kötött békeszerződés az Őrséget kettévágta.

Az érintettek közül egyedül a szomoróciak mertek lázadni a diktátum ellen.

Az összetartozó néprajzi és tájtörténeti értékeit - a jelentőségét lassan elvesztő - határ mindkét oldalán egyaránt megtekinthetjük.

Az „őrségi agyag” megmunkálói az egykori fazekasok voltak. Munkáikat a magyarszombatfai Fazekasház őrzi. Legnevesebb utódaik ma is Magyarszombatfa és Gödörháza környékén élnek.

A honfoglalás után Vér-Bulcsú telepített ide gyepűőrzőket és a későbbi századokban is megmaradtak a határőrvidék lakosságának kiváltságai. Az őrségi falvak füzéresen helyezkednek el. Egy-egy kisebb házcsoport lazán vagy egyáltalán nem kapcsolódik következőhöz. A szeres településszerkezet jellemző. Egy-egy szert eredetileg vérrokon családok lakták. E vidéken sok helyütt találkozni un. kerített házakkal, udvarokkal. Ezeknél a lakó és a gazdasági épületek négyszöge fogja közre az udvart. Ez nem magyar sajátosság, tőlünk északra az osztrákoknál is megtalálható.

A Magyarországi őrségi falvak a következők: Bajánsenye, Felsőjánosfa, Felsőmarác, Hegyhátszentjakab, Hegyhátszentmárton, Ispánk, Ivánc, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Kisrákos, Kondorfa, Magyarszombatfa, Nagyrákos, Őrimagyarósd, Őriszentpéter, Pankasz, Szaknyér, Szalafő, Szatta, Szőce, Velemér, Viszák.

Szlovéniában található őrségi magyar települések északról délre: Hodos, Kapornak, Domonkosfalva, Szerdahely, Pártosfalva, Kisfalu, Csekefalva és Szentlászló.

http://hu.wikipedia.org/wiki/%C5%90rs%C3%A9g

A skorpió megeszi az ikreket reggelire


színes, magyar filmdráma, 90 perc, 1992

Rendezte: Gárdos Péter

Szereplők: Rudolf Péter, Eszenyi Enikő, Törőcsik Mari, Garas Dezső, Temessy Hédi

Tamás szerelemből nősült. Amikor első gyermekük megszületik, örömmel szeretné közölni a hírt nagyanyjával, de a telefon félrekapcsol. Pannival, a csinos fotóslánnyal hozza össze a végzet. Hamarosan tisztázódik a félreértés, s végül Panni egy üveg pezsgővel állít be a telefonfülkébe. A koccintás hosszú csókban végződik.

http://port.hu/pls/fi/films.film_page?i_film_id=2213

Llorenç Villalonga: Mallorcai udvarház

Villalonga (1897-1980), a regényíró, elbeszélő és lapszerkesztő a modern spanyolországi katalán művelődés egyik legnagyobb alakja. Főműve, a Mallorcai udvarház a szerző baleári szigethazájának gyöngéd iróniájával felidézett, megejtő világába vezet bennünket, hogy a múlt századi Párizs és Róma vonzó visszfényeiben, valami higgadt derűvel jelenítse meg a katalán kúriák édesbús alkonyát, a mallorcai arisztokrácia csendes anyagi-erkölcsi hanyatlását. Hőse ízig-vérig a régi rend fia, a francia felvilágosodás bölcsen kétkedő gyermeke, aki megértőn tekint az emberiség viszontagásgos múltjába, ábrándok nélkül a még viszontagosabbnak ígérkező jövőjébe, és erős lélekkel viseli egy széthulló életforma jelenét. A múlt és jelen, test és lélek, egy tiszta és egy kárhozatos szerelem viharában, hagyomány és tudomány közt méltósággal egyensúlyozó Don Antoni de Bearn - akárcsak Lampedusa rokonlelkű hőse A Párducban, amely később keletkezett és jelent meg mint a Mallorcai udvarház - egy letűnt kor nemes képviselője, aki fájó szívvel, de megadóan búcsúztatja nagy múltú osztályát, önmagát.

http://www.antikvarium.hu/ant/book.php?konyv-cim=mallorcai-udvarhaz&ID=6733

2010. március 7., vasárnap

Nyugalom


színes, magyar filmdráma, 108 perc, 2008

Rendezte: Alföldi Róbert

Szereplők: Udvaros Dorottya, Makranczi Zalán, Gryllus Dorka, Hernádi Judit, Láng Annamária

A valaha ünnepelt szenvedélyes, érzéki színésznő (Udvaros Dorottya) már 15 éve ki sem mozdul a lakásából. Egyetlen támasza fia, Andor (Makranczi Zalán), írógépe mögé menekül kettejük tehetetlen egymásrautaltságának őrült ketrecéből. Novelláit - melyek anya és fia történetei - csupán az asztalfióknak írja. Szeretet és gyűlölet kötelékei béklyózzák őket egymáshoz. Ebbe az érzelmi patthelyzetbe egy szép napon megérkezik a szerelem.

http://www.port.hu/nyugalom/pls/fi/films.film_page?i_film_id=91554&i_where=1

Végtelen történet


Die Unendliche Geschichte

színes, magyarul beszélő, NSZK-amerikai fantasztikus kalandfilm, 94 perc, 1984
12 éven aluliak számára a megtekintése nagykorú felügyelete mellett ajánlott

Rendezte: Wolfgang Petersen

Szereplők: Barret Oliver, Noah Hathaway, Moses Gunn, Patricia Hayes

Bastiannak nem könnyű az élete. Édesanyja meghalt, az apja pedig állandóan azzal gyötri, hogy rosszul tanul és folyton álmodozik. A fiú egy szép napon besétál a könyvesboltba, ahol rábukkan egy érdekesnek látszó könyvre. Lenyűgözi Fantázia császárnőjének története. Az uralkodónő egyre gyengébb, mert birodalma veszélybe került, mind nagyobb területet pusztít el a Semmi. A császárnő úgy érzi, országa addig van biztonságban, ameddig ő él. Ahhoz azonban, hogy életben maradjon, szüksége van egy különleges, fantáziatlanság és reménytelen álmodozás elleni gyógyírra, s ezt a gyógyírt kell Atraskónak elhoznia. Bastian annyira átéli az eseményeket, hogy egyszer csak ott találja magát Fantázia kellős közepén.

http://www.port.hu/pls/fi/films.film_page?i_film_id=3335&i_city_id=3372&i_county_id=-1

Alice Csodaországban

Alice in Wonderland

Rendezte: Tim Burton

Szereplők: Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway

Alice visszatér a kislányként megismert különös világba, hogy újra találkozzon gyerekként megismert különös barátaival: a Kalapossal, Nyalka Nyúllal, Vigyori Úrral, Bölcselővel és a különös ikerpárral, Tutyikával és Mutyikával. A lány fantasztikus utazásba kezd Csodaországban, melynek legfőbb célja a zsarnok Vörös Királynő uralmának megdöntése.

http://www.port.hu/alice_csodaorszagban_alice_in_wonderland/pls/fi/films.film_page?i_where=2&i_film_id=104442&i_city_id=3372&i_county_id=-1

2010. március 3., szerda

Amos Oz: Fekete doboz


A mű tulajdonképpen levélregény: üzenetváltások, táviratok, hosszabb beszámolók és magánfeljegyzések folyamatából bontakozik ki két ember tragédiája, amely múlt és jelen összefonódásával egy egész család életét meghatározza. Az első levelet egy - már nem igazán fiatal - szépasszony írja hét éve nem látott, elvált férjének, Gideon professzornak Chicagóba. Közös fiúgyermekük beilleszkedési problénáinak rendezéséhez kér segítséget. A regény régen félretett sérelmeket elevenít meg, sohasem gyógyuló sebeket tép fel újra. A gyermek sorsáért való aggódás mozgásba hozza a valamikori házastársak jelenlegi hozzátartozóit, ügyvédeket, barátokat. Az ő beszámolóikból, üzeneteikből ismerhetjük meg a válás tárgyilagos tényeit, míg a férj és feleség egyre sűrűsödő levélváltása a szenvedély irányította szerelem kialakulását, gyűlöletbe fordulását érzékelteti. A történet látszólag egy hűtlen asszony "kiérdemelt" kálváriája. Tetteit környezete - fia, új férje, testvére, a volt férj ügyvédei, apósa - különböző szempontból ítéli meg, a hazugságból-képmutatásból menekülve, az értelmes családi fészek melegéből, a vagyont kezelő ügyvéd érzelemmentes jogállásából vagy a Tóra diktálta örök megbékélés szenvedélyével - mintegy vázlatosan bemutatva az izraeli társadalom heterogenitását. A levelek megbékélést hoznak: egy szerencsés kimenetelű repülőbaleset után a hősök üzeneteikben fejtik meg életük "fekete dobozát"...
Oz könnyed, élvezetes stílusa, a mindennapokat közvetítő nyelvezete ezt a regényét is a sikeresek közé emeli. Vége.

http://legeza.oszk.hu/sendpage.php?rec=li1626