2015. február 28., szombat

Roger Scruton: Iszom, tehát vagyok. Egy filozófus borkalauza


Akadémiai Kiadó, Budapest, 2011
240 oldal
"...a civilizált országokat az különbözteti meg a civilizálatlanoktól, hogy az előbbiekben isznak bort."
Aki átélte már egy(néhány) pohár bor után a bölcsesség ellenállhatatlan kiáradását, az egyet fog érteni Roger Scrutonnal: „A megfelelő időben, a megfelelő helyen és a megfelelő társaságban elfogyasztott bor az elmélkedéshez vezető út és a béke előhírnöke”.
Bár a szerző látszólag módszeres következetességgel vezeti az olvasót kisebb-nagyobb francia és újvilági birtokok, borok és dűlők között, mégsem hagyományos borkalauzt olvasunk. Az orrát magasan hordó borsznobizmust könnyű derűvel kifigurázó rendhagyó könyv nem évjáratokban és divatokban, nem obskúrus íz- illatjegyekben, hanem a hagyományait tisztelő és a természettel együtt élő és ember lelki békéjében találja meg a civilizációval egyidős borkultúra lényegét.
A népszerű angol konzervatív gondolkodó természetesen nem bújik a bőréből, a kötet második részében a bortúra szellemes filozófiai és kultúrtörténeti utazássá alakul. Ne tartson azonban senki elvont okoskodástól. A szerző nem tanít, inkább mesél; óvatos kortyokban kóstolgatjuk a megidézett bölcselők témához illeszkedő gondolatait.
Az Iszom, tehát vagyok Scruton vitathatatlanul legélvezetesebb könyve. Olvasása egy(néhány) pohár bor mellett javasolt.
„Ki gondolta volna, hogy lehet még a borról olyan jó könyvet írni, mint amilyet Roger Scruton most letett az olvasó elé?”

Sara Mills: Language and Sexism


Cambridge University Press, 2008
192 oldal
The issue of sexist language has been hotly debated within feminist circles since the 1960s. Previous books have tended to regard sexism in language as easy to identify and have suggested solutions to overcome and counter sexism. Sara Mills takes a fresh and more critical look at sexism in language, and argues that even in feminist circles it has become a problematic concept. Drawing on conversational and textual data collected over the last ten years, and with reference to recent research carried out in a range of different academic disciplines, Mills suggests that there are two forms of sexism - overt and indirect. Overt sexism is clear and unambiguous, while indirect sexism is based on pragmatics and the meaning and interpretation of utterances. Indirect sexism is extremely common and we therefore need new ways to challenge and analyse its usage in language.

Terry Pratchett: Agyaglábak

Terry Pratchett: Agyaglábak

Delta Vision, Budapest, 2010

440 oldal

EGY PRELUNÁRIS FESZÜLTSÉGGEL KÜZDŐ FARKASEMBER,
EGY KIHÍVÓAN VISELKEDŐ TÖRPE ÉS EGY GÓLEM, AKI A FEJÉBE VETTE,
HOGY INNENTŐL SAJÁT MAGA GONDOLKODIK.
De Vinkó Szilárd nagyságos úr, az Ankh-Morporki Városőrség parancsnoka számára mindez csupán a kezdet…
Árulás illata lebeg a levegőben.
Bűntény történt.
Ám a parancsnoknak nem csupán azt kell kiderítenie, ki tette, de azt is, hogy miképp. Sőt, még azt sem tudja egészen pontosan, hogy mi is az, amit elkövettek. Viszont amint rájön, mik a kérdések, meg akarja majd találni a hozzájuk tartozó válaszokat is.

2015. február 7., szombat

Jean-Paul Sartre: Egy vezér gyermekkora/A fal/A szavak

Jean-Paul Sartre: Egy vezér gyermekkora/A fal/A szavak

Európa Könyvkiadó, Budapest, 1982
304 oldal
"A nagy átalakulás befejeződött: egy órával korábban egy bájos, bizonytalan fiú lépett be ebbe a kávéházba; aki most kiment, férfi volt, s hivatott 'vezér' a franciák közt." - Egy vezér gyermekkora -
"Látom a saját hullámat. Nem olyan nehéz ezt elképzelni. De ÉN látom a hullámat, az ÉN szemem látja. Azt kellene elérnem, hogy elképzeljem: nem fogok látni semmit, nem fogok hallani semmit, s a világ tovább létezik majd a többiek számára." - A fal -
"Megleltem hát vallásomat: a könyv mindennél fontosabbnak látszott szememben. A könyvtár templom volt számomra; a pap unokája voltam, a világ tetején laktam, a hatodik emeleten, a Világ Fájának legmagasabbik ágán; a liftakna volt a fa törzse. - A szavak -
"A nemrég elhunyt világhírű francia író három rövidebb írását gyűjti egybe ez a kötet. Az első, a címadó, egy francia gyároscsemete gyermekkorát és ifjúságát meséli el, az elkényeztetett üvegházi léttől egy megrontott kamaszkor fülledt perverzitásain át az ifjúkor harcias, tüntető jobboldaliságáig és antiszemitizmusáig. Ez a maróan szatirikus elbeszélés a nagyon egyéni jellemzésen keresztül megmutat valami nagyon lényegeset a fasiszta diktatúrák lélektanából is. – A második történet, A fal, a spanyol polgárháborúban játszódik: egy halálra ítélt forradalmár utolsó éjszakáját. lidércnyomásos elmélkedéseiben visszatükröződő életét ábrázolja. – A szavak-ban, ebben az emlékiratnak szánt nagyszerű önvallomásban Sartre a tulajdon gyermekkoráról, gyermekélményeiről, különös, bolondos és rokonszenves családjáról s a tulajdon íróvá válásának kezdeményeiről vall csillogó egyszerűséggel, megindító és megdöbbentő nyíltsággal."