2015. február 7., szombat

Jean-Paul Sartre: Egy vezér gyermekkora/A fal/A szavak

Jean-Paul Sartre: Egy vezér gyermekkora/A fal/A szavak

Európa Könyvkiadó, Budapest, 1982
304 oldal
"A nagy átalakulás befejeződött: egy órával korábban egy bájos, bizonytalan fiú lépett be ebbe a kávéházba; aki most kiment, férfi volt, s hivatott 'vezér' a franciák közt." - Egy vezér gyermekkora -
"Látom a saját hullámat. Nem olyan nehéz ezt elképzelni. De ÉN látom a hullámat, az ÉN szemem látja. Azt kellene elérnem, hogy elképzeljem: nem fogok látni semmit, nem fogok hallani semmit, s a világ tovább létezik majd a többiek számára." - A fal -
"Megleltem hát vallásomat: a könyv mindennél fontosabbnak látszott szememben. A könyvtár templom volt számomra; a pap unokája voltam, a világ tetején laktam, a hatodik emeleten, a Világ Fájának legmagasabbik ágán; a liftakna volt a fa törzse. - A szavak -
"A nemrég elhunyt világhírű francia író három rövidebb írását gyűjti egybe ez a kötet. Az első, a címadó, egy francia gyároscsemete gyermekkorát és ifjúságát meséli el, az elkényeztetett üvegházi léttől egy megrontott kamaszkor fülledt perverzitásain át az ifjúkor harcias, tüntető jobboldaliságáig és antiszemitizmusáig. Ez a maróan szatirikus elbeszélés a nagyon egyéni jellemzésen keresztül megmutat valami nagyon lényegeset a fasiszta diktatúrák lélektanából is. – A második történet, A fal, a spanyol polgárháborúban játszódik: egy halálra ítélt forradalmár utolsó éjszakáját. lidércnyomásos elmélkedéseiben visszatükröződő életét ábrázolja. – A szavak-ban, ebben az emlékiratnak szánt nagyszerű önvallomásban Sartre a tulajdon gyermekkoráról, gyermekélményeiről, különös, bolondos és rokonszenves családjáról s a tulajdon íróvá válásának kezdeményeiről vall csillogó egyszerűséggel, megindító és megdöbbentő nyíltsággal."

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése