2013. július 31., szerda

Elterné Czöndör Klára: A szefárd zsidók nyelve a történelem tükrében

Elterné Czöndör Klára: A szefárd zsidók nyelve a történelem tükrében


PPKE BTK, Piliscsaba, 2007

305 oldal

Az Ibériai-félsziget szefárd-zsidó lakosságának nyelvét, a zsidó-spanyol átfogó leírását adja a monográfia. A szerző könyve arányos elosztásban először is e nálunk kevéssé ismert népcsoport történetét vázolja az első századi megtelepedéstől az 1492-es kiűzetésig, illetve a diaszpóra időszakát egészen máig. A szerző a történeti részben, nem lépve túl a kötet kereteit, jól érzékelteti, hogy a hispán történelem a 15. századig szorosan összeforrt a zsidók (a 15. században ide kell érteni az áttérteket is) történetével, de egy hosszabb fejezetet szentel a szefárd szó jelentésének és a különböző országokban letelepedett és ma is élő szefárd-zsidó közösségeknek. A második rész a spanyolhoz közelálló ladino nyelvet nyelvészeti szempontból mutatja be a történeti előzményekre, az írásbeliségre, az archaikus elemekre, az idegen nyelvi hatásokra és a nyelvfejlődés főbb korszakaira, valamint a jelen nyelvváltozatokra való kitekintéssel. A legszélesebb spektrumot érinti, és talán a legérdekesebb, a harmadik rész, mely a zsidó-spanyol nyelv társadalmi beágyazottságának aspektusait járja körül a lehető legszélesebb körben. Szót ejt a kétnyelvűség, a nyelvcsere, a nyelv fennmaradását és hanyatlását elősegítő tényezőkről, a megmaradás esélyeiről, módozatairól és színtereiről éppúgy, mint a nyelvmegőrzés útjairól. Az utolsó rész módszertani szempontból hoz újat. Benne száz, interneten keresztül meginterjúvolt beszélő kérdőíves anyagát elemzi a szerző különböző szempontok szerint. A spanyol nyelvű összefoglalással, a rövidítések magyarázataival, bibliográfiával és a kérdőíveket bemutató melléklettel záródó mű nálunk hiánypótló, a témában kiindulási alap.

http://historiaantik.hu/index.php?p=reszletek&konyv=20653#

2013. július 25., csütörtök

Illés Béla: Kárpáti rapszódia

Illés Béla: Kárpáti rapszódia

Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1965

599 oldal

Ez a regény írójának is, de a kialakuló szocialista-realista irodalmunkak is a legtöbb kaidást megért alkotása.
A regény elsősorban korrajz, vagy mint az író mondja: „krónika”, hiteles és széles rajza a „békebeli” Magyarország rothadtságának és az 1919-es hősies kárpátukrajnai szocialista forradalomnak.
Illés béla szülőföldjének, Kárpátaljának történetét mondja el, ahol magyar, szlovák, rutén, zsidó lakosság él egymás mellett. A nemzetiségi ellentétek eleinte megbontják a munkások egységét. A közös érdek azonban lassanként megszünteti az ellentéteket. Ezt a fejlődési folyamatot, a kapitalizálódást, vele a munkásmozgalom erősödését, a nemzetiségi ellentéteket, illetve ezek feloldását a munkásmozgalom segítségével, az író rendkívül színesen mutatja be. Saját élményei, saját fejlődésee szorosan összekapcsolódnak ezekkel az eseményekkel.
Az első részben (Új bor) Bálint Géza még gyerek, aki lassanként veszi észre az összefüggéseket, de Fóti János, Szevella Fülöp, Esze Tamás és még sok más forradalmár hatására egyre jobban megérti az eseményeket.
A második részben (Erdei emberek) már a felnőtt Bálint Gézát és rutén barátját, Mikolát látjuk, akik részt vesznek a világháborúban, majd 1919-ben megszervezik a Vörös Gárdát, amelyet azonban hősies harcok után a túlerő szétszór.
A harmadik rész (Zsatkovits Gergely királysága) a háború utáni Kárpátalját mutatja, amelyet a francia és amerikai nagytőke igyekszik megszerezni a maga számára a legnagyobb csalások árán.
Soha még egy regény nem tudta ilyen meggyőző erővel, emberi sorsokon keresztül megmutatni a nemzetiségi kérdés valóban humánus megoldásának útját-módját. A könyv világosan kimondja: a kisnépek jövőjének alapja a közös összefogás és harc mindenféle elnyomás ellen.

http://moly.hu/konyvek/illes-bela-karpati-rapszodia

2013. július 21., vasárnap

Régi idők focija

Régi idők focija


színes, magyar filmszatíra, 78 perc, 1973

Rendezte: Sándor Pál

Szereplők: Garas Dezső, Major Tamás, Kern András, Vogt Károly, Temessy Hédi, Péter Gizi, Márkus László, Esztergályos Cecília

A húszas évek mozi- és focivilágát burleszk-pantomim stílusban megidéző film Budapesten játszódik. Minarik Ede mosodás egyetlen szenvedélye a foci. Csak egyet szeretne elérni életében: hogy a Csabagyöngye SC bejusson az első ligába. Ezért képes feláldozni mindent. A mosodáját, a házasságát, mindent, amije csak van, illetve volt. Sándor Pál remeke a magyar filmtörténet fontos darabja. A film egyik szállóigéje mindennapjaink vezérfonala lett: Kell egy csapat! És ebben a filmben van. Remek alkotók, kiváló színészek teszik felejthetetlenné a képernyő előtt töltött időt.

http://www.port.hu/regi_idok_focija/pls/w/films.film_page?i_film_id=2096

Zelig

Zelig

színes, fekete-fehér, magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 76 perc, 1983

Rendezte: Woody Allen

Szereplők: Woody Allen, Mia Farrow
Amerika imádja a szenzációkat, Leonard Zelig pedig maga a csoda. Úgy próbál menekülni élete konfliktusaitól, hogy a lehető legtökéletesebben alkalmazkodik környezetéhez. Ez idővel olyan jól megy neki, hogy képes lesz teljesen idomulni bárkihez, bármihez. A kaméleon-ember sokáig ébren tartja az emberek millióinak érdeklődését. Az átváltozó-művészt tanulmányozó pszichiáternő hamarosan az élettársa lesz az egyéniség nélküli embernek, akinek gyógyulási folyamatát egy egész ország kíséri figyelemmel - és Zelig története igazán bővelkedik fordulatokban.

http://www.port.hu/zelig/pls/fi/films.film_page?i_film_id=67176

2013. július 13., szombat

L. Balogh Béni: Küzdelem Erdélyért

L. Balogh Béni: Küzdelem Erdélyért


A magyar-román viszony és a kisebbségi kérdés 1940-1944 között 
E könyv a magyar-román viszonyt és az ehhez elválaszthatatlanul kapcsolódó kisebbségi kérdést vizsgálja az 1940. augusztus 30-án kihirdetett második bécsi döntés és a háborúból való 1944. augusztus 23-i román kiugrás közötti időszakban. Műfaját tekintve diplomáciatörténeti mű. A fő hangsúly a kétoldalú viszony alakulásán, a „hagyományosnak” számító politikai-diplomáciai aspektusok elemzésén van, a kisebbségi kérdést ennek függvényében tárgyalja.
A kötet nem csak a téma kutatóinak, hanem az Erdély sorsa iránt érdeklődő szélesebb olvasóközönségnek is jó szívvel ajánlható. A második bécsi döntésnek és az ezt követő négy évnek ugyanis napjainkig ható következményei vannak, és mind a magyar, mind a román köztudatban elevenen él az emléke. A magyar és a román levéltárak anyagai, a diplomáciai okmánytárak, a szakirodalom, a sajtó, valamint a korabeli szereplők visszaemlékezései alapján megírt mű ezért a mára nézve is sok tanulsággal szolgál. Egyben segít eligazodni a 20. századi magyar−román viszony bonyolult szövevényében, ugyanakkor hiteles képet fest az Erdély birtoklásáért folytatott küzdelem egyik legizgalmasabb, sorsdöntő időszakáról.

http://akkrt.hu/1460/tudomany/tortenettudomany/kuzdelem_erdelyert

Mint hal a vízben

La vida de los peces

 


színes, magyarul beszélő, chilei-francia filmdráma, 84 perc, 2010

Rendezte: Matías Bize

Szereplők: Santiago Cabrera, Blanca Lewin, Antonia Zegers

A krisztusi korban lévő Andrés már tíz esztendeje Németországban él, egy utazási magazinnál dolgozik újságíróként. Az élete állandó utazás, egyik csodálatos helyről a másikra. Ám a férfi végtelenül magányos, nem kötődik senkihez és semmihez. Mielőtt új életet kezdene Berlinben Andrés visszatér a szülőföldjére, Chilébe, hogy lezárja néhány függőben lévő ügyét. Közben elmegy az egyik régi barátja születésnapi partijára. Találkozik a gyermekkori barátaival, és élete egykori nagy szerelmével, Beatrízzel. Az összejövetel megváltoztatja Andrés életét.


http://www.port.hu/mint_hal_a_vizben_la_vida_de_los_peces/pls/w/films.film_page?i_film_id=118768

Mamma Mia!

Mamma Mia!

színes magyarul beszélő angol-amerikai zenés vígjáték, 109 perc, 2008
12 éven aluliak számára a megtekintése nagykorú felügyelete mellett ajánlott

rendező: Phyllida Lloyd
szereplő(k): Meryl Streep (Donna), Amanda Seyfried (Sophie), Colin Firth (Harry Bright), Pierce Brosnan (Sam Carmichael), Stellan Skarsgard (Bill Anderson), Julies Walters (Rosie), Christine Baranski (Tanya), Dominic Cooper (Sky).

Donna független, egyedülálló anya, és van egy kis szállodája egy idilli kis görög szigeten. Egyedül nevelte fel lányát, a tűzrőlpattant Sophie-t, és éppen most készül elengedni a kezét. Lánya esküvőjére Donna meghívta két legjobb barátnőjét, az életrevaló Rosie-t és a módos, sokszor elvált Tanyát a régi zenekarából, a Donna és a Dinamókból. Ám titokban Sophie is hívott három vendéget. A lány már régóta kutatja apja kilétét, hogy legyen, aki az oltárhoz kíséri. Ezért aztán elhív három pasit Donna múltjából a mediterrán paradicsomba, ahol már mindannyian jártak 20 évvel korábban. És 24 kaotikus, varázslatos óra következik, melyben új szerelmek bimbóznak és régi románcok lobbannak fel újra a lehetőségek buja szigetén.

http://www.port.hu/pls/fi/films.film_page?i_where=2&i_film_id=90324

2013. július 7., vasárnap

Konrád György: Zsidókról

Konrád György: Zsidókról


Európa, Budapest, 2011

"Negyvennégyben magyar zsidó voltam, negyvenöt óta zsidó magyar vagyok. Mert itt lakom és magyarul beszélek, mert itt vagyok ismerős, mert ennél fogva: ez a hazám. Zsidóként mondom, hogy az enyém. Megfizettem érte eleim sírjával, akik itt vannak eltemetve, meg talán a munkáimmal is. Régtől fogva itt vagyon jó Budán lakásom. Zsidó tanáraim itthagyták a névjegyüket a magyar irodalomban. Vigyük haza Jeruzsálembe Füst Milánt, Karinthyt, Radnótit? Fogjuk a hónunk alá, és vigyük haza a Bibliát? Hangoztassam, hogy hozzátok tartozom? Ezt inkább ti mondjátok, ha úgy gondoljátok, és ha szívesen mondjátok. Mindazonáltal jövőre Jeruzsálemben, száradjon le a jobbkarom, ha elfelejtem. Lehet, hogy leszárad. (...) Fia vagyok a zsidó népnek, és polgára a magyar társadalomnak, nemzetnek, államnak. Zsidó és keresztény magyarok között telt el az életem nagyobb része, hogy is ne lennék magyar? Akkor hát mind a kettő? Igen, mind a kettő. A kettőből csak élethazugság árán lehet egyet csinálni." A Harangjáték "nem regény- és nem esszé-" miniatűrjei után itt az új kötet. A "lóugrásszerű" logikát új szervezőelv váltja fel. Ezeket az 1986 és 2009 között keletkezett rövid írásokat most szigorúbban kapcsolja össze a tematika. A kihívó címnek azonban nincs szűkítő sugallata. A Zsidókról megindítóan pontos és kérlelhetetlenül személyes; privát esszé és tárgyilagos próza: igazi Konrád-könyv.

 http://www.lira.hu/hu/konyv/ismeretterjeszto-1/tortenelem-politika/zsidokrol?kampany=aw2-2011-10plusz-zsidokrol#bovebb_ismerteto

2013. július 3., szerda

Elias Canetti: A megőrzött nyelv

Elias Canetti: A megőrzött nyelv


Európa, Budapest, 1982

353 oldal

Ruszcsuk, a XIX-XX. század fordulójának nyüzsgő, soknemzetiségű bolgár kereskedővárosa, London, a polgári jólét fellegvára, Bécs, Kelet- és Nyugat-Európa kultúrájának olvasztókohója, Zürich, a béke, a nyugalom, a kiegyensúlyozottság hona az első világháború zűrzavarában – ezek a színterei Elias Canetti visszaemlékezéseinek. E színtereken és egy roppant erős egyéniségű anya határozott irányításával, egy sokszínű, érdekes nagycsalád közegében bontakozik, alakul a huszadik századi próza egyik nagy egyéniségének jelleme, világlátása, művészete.

https://www.antikvarium.hu/ant/book.php?konyv-cim=a-megorzott-nyelv&ID=18295

2013. július 2., kedd

A nagy Gatsby

The Great Gatsby


színes, magyarul beszélő, amerikai-ausztrál romantikus dráma, 145 perc, 2012

Rendezte: Baz Luhrmann

Szereplők: Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan, Tobey Maguire, Isla Fisher, Joel Edgerton, Elizabeth Debicki


A húszas évek Amerikája igazán a korlátlan lehetőségek hazája: ahol minden lehetséges és semmi sem tilos. Jay Gatsby (Leonardo DiCaprio) New York-környéki luxusvillájában a fényűző partik, a titokzatos múlt és ismeretlen eredetű vagyon embere. Különös, magányos férfi, akiről csak annyit tudni: nagyon tud és nagyon szeret élni - és élvezi, ha hatalmas, a pezsgőtől és gazdagságtól bódult vendégsereg veszi körül. Ám amikor véletlenül összeismerkedik egy szegényebb szomszédjával (Tobey Maguire), neki elárulja furcsa szokásainak titkát: egész életét arra tette fel, hogy visszaszerezze fiatalkori szerelmét (Carey Mullingan). Minden tettét ennek rendeli alá, minden bűnét ezért vette magára. Amikor azonban találkozik végre a lánnyal és annak férjével, a történet egészen másképp alakul, mint annyi éven át tervezte.

http://www.port.hu/a_nagy_gatsby_the_great_gatsby/pls/fi/films.film_page?i_where=2&i_film_id=130192&i_city_id=3372&i_county_id=-1

2013. július 1., hétfő

Fargo

Fargo

színes magyarul beszélő angol-amerikai krimi, 98 perc, 1996
18 éven aluliak számára nem ajánlott
Rendezte: Joel Coen
Szereplők: Frances McDormand, Steve Buscemi, William H. Macy, Peter Stormare
Hóborította kisváros fent az amerikai-kanadai határon. A helyi autókereskedő eredeti ötlettel akarja egyenesbe hozni zűrös pénzügyeit: két piti csirkefogóval elraboltatja feleségét, hogy váltságdíjat zsarolhasson ki apósától. Az emberrablók azonban az átlagnál is ütődöttebbek, s csak úgy mellékesen agyoncsapják túszukat. A komikus alaphelyzet véres tragédiába fordul - s az egészet az áldott állapotban lévő helyi seriffnőnek kell felgöngyölítenie.

A Coen testvérek a fekete vígjátékok egyik gyöngyszemét alkották meg, amit a számos Oscar-jelölés és a végül elnyert két aranyszobor is bizonyít.


http://port.hu/fargo/pls/fi/films.film_page?i_where=2&i_film_id=739