2013. november 30., szombat

Forty Days of Musa Dagh

Forty Days of Musa DaghDirected by: Sarky Mourdian

Cast: Kabir Bedi, Ronnie Carol, Peter Haskell

Was first scheduled to be filmed by MGM in 1934, but production was cancelled after pressure from the Turkish government through the U.S. State Department, and threats of boycotts against MGM and Jewish businesses. Plans by MGM to produce the film in 1968-69, and later by Sylvester Stallone in 2006, were also cancelled under pressure from Turkish groups.Nejem, nőm, csajom

Nejem, nőm, csajom


színes, magyar romantikus vígjáték, 91 perc, 2012

Rendezte: Szajki Péter

Szereplők: Schell Judit, Gubík Ági, Tompos Kátya, Lovas Rozi, Rudolf Péter, Stohl András, Mészáros Béla, Keresztes Tamás, Kovács Patrícia

Helgának, a sztár-műsorvezetőnek egyre gyanúsabb, hogy sármos szerelme nem engedi át a hálószobája küszöbén. Vera nem szeretne választ adni férjének a nagy kérdésre: vajon kire ütött ez a gyerek? Szilvi, a holtomiglan-holtodiglan kimondására vágyó fiatal nő egy különös parti kellős közepén találja magát jövendőbelijével. Flóra pedig nyomozni kezd exrendőr bátyja segítségével, hogy megtudja hittantanár férjének féltett titkát.
Négy nő, négy szerelem, négy kapcsolat bontakozik ki előttünk ebben a könnyed, szórakoztató filmben, mely megannyi félreértett helyzetet, és humoros fordulatot tartogat.http://www.port.hu/nejem,_nom,_csajom/pls/w/films.film_page?i_film_id=137176

Gerő András: Nemzeti történelemkönyv

Gerő András: Nemzeti történelemkönyv


Habsburg Történeti Intézet, Budapest, 2013

248 oldal

Gerő András legújabb könyve hat tanulmányt tartalmaz. Ebben a kötetben olyan írások szerepelnek, amelyeket az a felismerés köt össze, hogy a nemzet spirituális kategória is, sőt, spiritualitás nélkül nem is létezne. A spiritualizálás igénye sok esetben ösztönöz a nemzeti történelem esztétizálására. Hajlunk arra, hogy szebbnek, jobbnak vagy éppen szomorúbbnak lássuk múltunkat, mint azt egy higgadt elemzés kimutatná, s éppen azért tesszük ezt, mert érzelmeket vetítünk a történetbe. A hat tanulmány nemzeti érzésvilágunkkal átitatott témákat elemez, melyek mindegyike történelmünk egy-egy időszakához, vonulatához kötődik. Nem a teljes magyar múltról, hanem a ránk jellemző nemzeti történelmi gondolkodásmódról van szó. Gerő András ebben a kötetben arra tesz kísérletet, hogy racionális és igazolható okfejtés mentén értelmezze azt, ami sokkal inkább a nemzeti képzelet, mintsem a bizonyítható tények világához kötődik.

http://www.animakonyv.hu/index.php?BODY=BookInfo&OP=details&ID=119710

Flesch István: Örmények, törökök, kurdok. Az 1915-ös örmény katasztrófa és a mai Törökország

Flesch István: Örmények, törökök, kurdok. Az 1915-ös örmény katasztrófa és a mai Törökország

Corvina, Budapest, 2013

534 oldal

A világ 2015. április 24-én emlékezik meg arról, hogy az Oszmán Birodalomban száz évvel azelőtt kezdődött meg az örmény lakosság szörnyűséges golgotajárása. Ez a könyv részleteiben is felidézi annak a történetnek a kezdetét, majd lefolyását, amely addig példátlan volt a modern Európa történelmében: nagyrészt szinte teljesen megsemmisült és maradványaiban szétszóródott Anatólia legősibb kultúrájú keresztény kisebbsége, amelynek tagjait nem sokkal korábban a konstantinápolyi szultánok kegyesen még leghűségesebb alattvalóikként részesítették legmagasabb dicséretben.

Flesch István könyve feltárja az örmény emlékezetben "nagy tragédia" vagy "katasztrófa" néven megőrzött megrendítő emberpusztulás előzményeit, történelmi-társadalmi rugóit. Bemutatja továbbá azoknak az éles nemzetközi és törökországi vitáknak az alakulását is, amelyek az akkori események értelmezése, megnevezése és minősítése körül mindmáig zajlanak, s amelyek nemcsak tudósokat, történészeket és turkológusokat állítanak szembe egymással, hanem nemritkán az ankarai kormányt és törvényhozást más országok, főleg Nyugat-Európa parlamentjeivel is.
A szerző mindenekelőtt azt vizsgálja, hogy az európai uniós tagjelölt Törökországban főként a civil társadalomnak sikerül-e megrendítenie a törökországi "örmény tabut", vagyis áttörni az évtizedekig egyoldalú hivatalos értelmezés vagy elhallgatás 1915 köré emelt és sokáig mozdíthatatlannak tetsző falát. A kérdésre igennel válaszol. Sőt, török és nyugati források, valamint személyes tapasztalatai alapján állítja, hogy a maholnap nyolcvanmilliós lélekszámú országot megszakítás nélkül tíz esztendeje vezető új szellemű és iszlám gyökerű államvezetés, a konzervatív demokraták kormányzata elkötelezettje Európának, az örmény és a kurd kérdésben pedig belátóbb közvetlen elődeinél. Törökországban soha nem látott lendületet vett a "történelmi múltfeltárás": lehetővé vált, hogy kutatók kendőzetlenül napvilágra hozzák a kisebbségeket ért súlyos sérelmek és véres megtorlások tényeit, eddig ismeretlen, kézzelfogható szomorú bizonyítékait. Flesch István könyve révén a magyar olvasóközönség az eddiginél részletesebben tájékozódhat Törökország belső társadalmi mozgásáról és izgalmasan változó jelenéről.

http://www.libri.hu/konyv/flesch_istvan.ormenyek-torokok-kurdok.html

2013. november 20., szerda

Ének a búzamezőkről

Ének a búzamezőkről


fekete-fehér, magyar filmdráma, 82 perc, 1947

Rendezte: Szőts István

Szereplők: Görbe János, Szellay Alice, Bánhidi László

A háború a falvak életét is feldúlta. A férfiak távollétében a földeken az asszonyok és az öregek végeztek minden munkát. Az orosz hadifogságból hazatért Ferenc a szomszéd tanyán találja meg a kisfiát, akit édesanyja halála óta a férfi földije és katonatársa, Rókus családja nevelt. Most tőle tudják meg a szomorú hírt: együtt szöktek meg a fogságból, de Rókus útközben meghalt. Ferenc és Rókus özvegye, Etel lassan, szemérmes tartózkodással összemelegszenek. Boldogságuk azonban nem lehet tartós, mert a férfi szörnyű titkot őriz a szívében.
A filmet 1948-ban betiltották.


http://www.port.hu/enek_a_buzamezokrol/pls/tv/films.film_page?i_perf_id=37923270&i_topic_id=1

2013. november 16., szombat

Hálózat

Network


színes, magyarul beszélő, amerikai filmdráma, 121 perc, 1976


Rendezte: Sydney Lumet


Szereplők: Peter Finch, Faye Dunaway, William Holden, Robert Duvall


A film egy amerikai tévécsatorna életébe nyújt bepillantást. Az egyik legnépszerűbb kommentátort, Howard Beale-t el akarják távolítani, mert esni kezdett a nézettsége. A kétségbeesett férfi élő adásban jelenti be, hogy öngyilkos lesz. Mivel ettől a nézettség látványosan megugrik, a csatorna vezetői elhatározzák, hogy kihasználják Beale hirtelen jött népszerűségét, és egy saját műsort adnak neki, amelyben szabadon átkozhatja a médiát.


http://www.port.hu/halozat_network/pls/w/films.film_page?i_film_id=1004

A legényanya

A legényanya


fekete-fehér, magyar vígjáték, 80 perc, 1989


Rendezte: Garas Dezső


Szereplők: Eperjes Károly, Garas Dezső, Kállai Ferenc, Pogány Judit, Kibédi Ervin, Eszenyi Enikő, Andorai Péter


Rendkívüli esemény történt Rátóton. Rozi, nemrég született kisfiának a Józsi nevet adta, szakítva azzal a szokással, hogy a faluban minden férfit - a tanácselnök után - Bélának hívnak. Józsi felnő, akár a többi gyerek, de mindig kilóg a sorból. Hosszú ideig nem érdeklik a lányok, majd mikor összejön Ágikával, csodálatos módon ő marad terhes. De vajon a falunak szüksége van-e csodára?


http://port.hu/pls/fi/films.film_page?i_film_id=1474

2013. november 14., csütörtök

Franz Werfel: A Musza Dagh negyven napja I-II.

Franz Werfel: A Musza Dagh negyven napja I-II.


Európa, Budapest, 1973

750 oldal

Az első világháború idején az oszmán-török birodalom nacionalista vezetői pusztulásra ítélték a keresztény örmény népet: deportálás ürügyén nemlétező rendeltetési helyre, a sivatagba, a semmibe űzték ki őket otthonukból. Hét kisázsiai falu ötezer főnyi népe a halálba vezető vándorút helyett a Ciprussal szemközti tengerparton emelkedő Musza Daghra, „Mózes hegyére” menekült, és többször visszaverve a kiképzett török katonaság ostromát, negyven napig tartotta magát, míg egy francia hadihajó fel nem vette s ki nem szabadította őket. 
Ez az 1933-ban megjelent, mélységes humanizmussal áthatott, szép regénynek a történelmi magva. 
A céltudatos helytállás, a gyűlöletes nacionalista népirtással való rendületlen szembeszegülés hőskölteménye ez a könyv, mely mesterien oldja meg az örmény nép tragikus sorsának ábrázolását anélkül, hogy egy pillanatra is ellenszenvet ébresztene a törökök iránt. Ellenkezőleg. Hangsúlyozza, milyen kevesen állnak a könyörtelen vezetők mögött, hogy éppen a mohamedán vallás képviselői irányítják a mentőakciókat, s török parasztok segítik a pusztulásra ítélt szerencsétleneket. 
Eszmeisége időálló és mindenkor aktuális olvasmánnyá teszi ezt a regényt.

http://www.antikvarium.hu/konyv/franz-werfel-a-musza-dagh-negyven-napja-i-ii-6360