2011. július 4., hétfő

Ŝercoj, rakontoj. Eszperantó nyelvű olvasmányok (válogatta és a jegyzeteket készítette Benczik Vilmos)


Tankönyvkiadó, Budapest 1974

104 oldal

"LA MORTO DE KRITIKISTO
- Donu al mi 10 frankojn por enterigo de kritikisto, kiu hieraŭ mortis sen monero en sia poŝo - petis amiko la 'patron' Dumas.
- Volonte. Jen 100 frankoj, enterigu 10 kritikistojn - respondis la franca romanisto."

[Ŝercoj]

"MEDITO DE LA AZENO

Iam la azeno - ankaŭ li mem ne scias kiel - trovis sin antaŭ la ŝafaro, kaj de tiam la ŝafoj ĉien sekvis lin, pruvante, ke ili rekonas lian saĝecon kaj taŭgecon por la gvidado.
Iun tagon - en malofta momento, kiam la azeno pensadis - li meditis pri la situacio:
- Mia Dio! Kiel altan rangon mi atingis! Tamen mi nur tion dezirus scii, ĉu vere mi estas tiel saĝa, aŭ ili estas tiel terure stultaj?"

[Fabeloj[

"Ĉu estis, ĉu ne estis, eble trans la Fabelmaro, estis eta birdo."

[Rakontoj]

"Attila József

PUR-KORE

Patron, panjon, hejmon, dion
Mi ne havas, nek patrion.
Nek lulilon, nek ĉerk-tolon.
Amon, kison aŭ brust-molon.

Mi tri tagojn fastas tute,
Jes, ne manĝis absolute!
Dudek jaroj - ho -potencas!
Ilin vendi mi intencas.

Se neniu ilin pretendos,
Al diablo mi ilin vendos:
Mi pur-kore elrabos domon,
Se necese: murdos homon.

Sekvos kapto kaj pendumo,
Kovros min benata humo,
Kreskos murdopova floro
El belega mia koro."

[Poemoj]

------------------

Az alig 37 éve megjelent kis könyvecske (melynek magyar címe Viccek, elbeszélések lehetne) részben eredeti eszperantó nyelvű írásokat, nagyrészt pedig fordításokat tartalmaz, viccek és elbeszélések mellett pedig találunk benne néhány mesét és verset is.
A kötetet (a spanyol szakot végzettek és a spanyol nyelvű irodalmat kedvelők számára bizonyára ismerősen csengő nevű) Benczik Vilmos válogatta és látta el jegyzetekkel. A kötet szerzői között pedig olyan neveket találhatunk, mint Hans Christian Andersen, Baghy Gyula, Benedek Elek, József Attila, Kalocsay Kálmán, Ana María Matute, Szathmári Sándor vagy éppen Szilágyi Ferenc - ahogy az a felsorolásból is látszik, a világ- és a magyar irodalom nagyjai mellett a magyar és nemzetközi eszperantó mozgalom neves alakjai is képviseltetik magukat.
A kötet elsősorban a már stabil eszperantó nyelvi alapokkal rendelkező olvasók számára nyújt kellemes kikapcsolódást az eredeti eszperantó nyelvű és a fordításon alapuló irodalmi csemegék terén, s mindenféleképpen ajánlott azoknak, akik éppen közép- vagy felsőfokú eszperantó nyelvvizsgára készülnek. A felkészülést és értelmezést lábjegyzetek és a kötet végén, a szerzőket röviden bemutató felsorolást követő szószedet együttesen segítik.
A négy részre osztható kis kötetből álljon fentebb négy szemelvény - minden részből (viccek, mesék, elbeszélések, versek) egy-egy darab.

http://www.antikvarium.hu/ant/book.php?konyv-cim=sercoj-rakontoj&ID=241076

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése