2012. április 10., kedd

Szépe György - Derényi András (szerk.): Nyelv, hatalom, egyenlőség. Nyelvpolitikai írások


Corvina Könyvkiadó, Budapest 1999

293 oldal

"Szükségesnek tartottuk, hogy válogatásunkban legyen egy központi vezérelv. Így került a nyelv mellé a hatalom és az egyenlőség. A 'hatalomról' nem kívánunk sokat írni; ennek nyelvi részét is érezhetjük, láthatjuk nap mint nap. Mintha a 'Cuius regio, eius religio' [legszebb magyar fordításban: 'Akié a fundus, azé a kápolna'] jelszava térne vissza a nyelvhasználat szabályozásában, valahogy így: 'Cuius regio, eius lingua'. Ennek magyar fordítása már kevésbé költői: 'Akié a kormányhatalom, azé a nyelvhasználat szabályozásának a joga.'
Épp ezzel szemben hivatkozunk az egyenlőségre, amely az emberi jogok – köztük az elfogadás alatt álló nyelvi emberi jogok – vezérlő csillaga. Egy alulról épülő civil társadalomban a törvény előtti és politikai egyenlőség kiterjed a mindennapok gyakorlatára, valamint az emberiség túléléséhez szükséges alapvető értékekre és a hozzájuk fűződő jogokra. Ezen értékek közül kiemelkedik a nyelv, amely mind a személy, mind a közösség, mind az emberiség számára sok-sok vonatkozásban meghatározó jellegű. Nem vitatjuk, hogy szükség van a nyelvhasználat bizonyos szabályozására, a művelt nyelvi változatok kifejlesztésére és még sok egyébre, ami inkább a 'hatalom' szférájába tartozik (persze, szakértelem bevonásával). Emellett azonban hangoztatjuk, hogy a beszélő egyének és közösségeik kommunikációs szabadsága ugyanilyen fontos. A két pólus között nem könnyű megtalálni a helyes arányokat, a nyelvhasználók és intézményeik közötti együttműködés eredményes formáit. Abban bízunk, hogy fordításgyűjteményünk ehhez is hozzásegít valamilyen módon."

http://www.antikvarium.hu/ant/book.php?konyv-cim=nyelv-hatalom-egyenloseg&ID=272372

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése