2011. szeptember 11., vasárnap

Fehér Béla: Zöldvendéglő - Törökméz - Romfürdő

Maecenas Könyvkiadó, Budapest 1999

465 oldal

Fehér Béla regénytrilógiáját tartalmazza a vaskos kötet. A Zöldvendéglő különös nyelvezetű, szerteágazó cselekményű és mesés hangulatú mű. Az elbeszélő a társával sütőlapáton repked fel-alá, miközben alant a földön, földrajzilag meghatározhatatlan helyen egy falu mindennapos élete zajlik. A laza cselekményszálat többször megszakítják a hosszabb-rövidebb epizódok, amelyekből a falu egy-egy lakójának a jelleme, alakja ismerhető meg. A faluban föltűnő rejtélyes lovas figurája csak a regény végére értelmeződik; személye példázat akar lenni, példázat arról, hogy a halál itt van a közelünkben, életünk csupán pára, ahogyan ezt az egyik szereplő meg is fogalmazza. ; A Törökméz hőse egy török fogságban raboskodó magyar ifjú, Mikes Kelemen rokona, aki a rodostói levélírónak szánja naplószerű feljegyzéseit az ulemá palotájának életéről, mindvégig összehasonlítva helyzetét, élményeit az idősebb mester törökországi sorsával. A napló, a levél az anekdota elemeit elegyítő posztmodern történet önállóan is értelmezhető olvasmány. A trilógia befejező darabja az egyes szám első személyben íródott Romfürdő, melynek főszereplője a Hajdúságban - az ősi családi birtok részeként - az egykoron pompás fürdő romjait is megörökli. A fürdőt lassan benépesítik a tulajdonos őseinek szellemei, és a múltat idéző történetek révén, eredeti hangú, bravúros nyelvi fordulatokból és filozofikus bölcselkedésekből építkező, mulattató, a konvencionális regényformát tagadó mű születik. - A kötet a napjaink újító szándékú irodalmi törekvéseit figyelemmel kísérő olvasóknak ajánlható.

http://konyvtar.hu/konyv/25646

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése